Видео материали за СА "Д. А. Ценов" Свищов
2010 г.Тържествено връчване на дипломите за висше образование на випуск 2006 ОКС "Бакалавър" на студентите от факултет "Мениджмънт и маркетинг"

17 декември 2010 г.

Видео   Снимки


Тържествено връчване на дипломите за висше образование на випуск 2006 ОКС "Бакалавър" на студентите от факултет "Производствен и търговски бизнес"

17 декември 2010 г.

Видео   Снимки


Тържествено връчване на дипломите за висше образование на випуск 2006 ОКС "Бакалавър" на студентите от факултет "Финанси"

17 декември 2010 г.

Видео   Снимки


Докторантска научна сесия - 2010 г.

13 декември 2010 г.

Видео   Снимки


Тържествена церемония за присъждане на почетното звание Doctor Honoris causa на проф. д. ик.н. Михаил Иванович Зверяков, Ректор на Одеския държавен икономически университет, гр. Одеса, Република Украйна

06 декември 2010 г.

Видео   Снимки


Тържествена церемония за отбелязване на Студентския празник 8 декември.

06 декември 2010 г.

Видео   Снимки


Награждаване на участниците в студентки турнир по волейбол.

02 декември 2010 г.

Видео   Снимки


Публична лекция на Максим Бехар на тема: "Медиите и PR бизнеса - различни и същевременно все по-еднакви"

30 ноември 2010 г.

Видео   Снимки


Честване на 65-та годишнина на сп. «НАРОДНОСТОПАНСКИ АРХИВ»

Втора национална среща – дискусия на тема «НАУЧНАТА ПЕРИОДИКА В ИКОНОМИКАТА»

26 ноември 2010 г.

Видео   Снимки


Тържествено връчване на дипломите за висше образование на випуск 2006 ОКС "БАКАЛАВЪР" на студентите от факултет "Стопанска отчетност", дипломирани м. юли 2010 г.

19 ноември 2010 г.

Видео   Снимки


Кръгла маса: "Управление на персоналните парични потоци".

9 ноември 2010 г.

Видео   Снимки


Tържествената церемония - шествие с поклонение пред гроба на дарителя по случай патронния празник на академията.

8 ноември 2010 г.

Видео   Снимки


Презентация на Job Tiger на тема: "Какво очакват работодателите?".

5 ноември 2010 г.

Видео   Снимки


Юбилейна научна конференция по повод 60 години катедра "ОТИ" на тема: "ПАЗАРНО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА - ДВЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ СЛЕД ПРОМЯНАТА".

4 ноември 2010 г.

Видео   Снимки


Откриване на изложба-базар на нова руска и западна литература.

3 ноември 2010 г.

Видео   Снимки


Кръгла маса по Проект "АЛУМНИ" на тема: "Системата за работа на СА "Д.А. Ценов" с нейните дипломирани възпитаници – ефективно средство за отстояване на конкурентни позиции на пазара за икономическо знание"

26 октомври 2010 г.

Видео   Снимки


Тържествена церемония по връчване дипломите за ОКС "Магистър ", защитили през м. МАРТ 2010 г. Дистанционно обучение, МП "СОНП", "СОБ", "СОПС", "ФКВО", "ВМДК", "ВО", МП "ФАК", "КМ", "МТД", "ИМТ", "ТПИБ", "М", "МК", РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ, ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ (НЕИКОН.), ОКС "ПРОФ. БАКАЛАВЪР", ИМИ-БАН и от минали години.

24 октомври 2010 г.

Видео   Снимки


Тържествена церемония по връчване дипломите за ОКС "Магистър", защитили през м. МАРТ 2010 г. Дистанционно обучение (М095*** и от минали години) МП "ФМ", "ДОФ", "БМ", "ИМ", "З", "ЗМ", "СМ", МП "МБМ", "МТ", "МП", "ИТБ", "БАДМ", "МБО", "ФМК" и от минали години.

24 октомври 2010 г.

Видео   Снимки


     На 23.09.2010 година на своето първо заседание за новата учебна година Академичният съвет прие Правилник за работата на Асоциацията на възпитаниците на Стопанска академия "Д. А. Ценов".
     В изпълнение на решението на АС, само две седмици по-късно, на 09.10.2010 година в Заседателната зала на учебен корпус "Юг" се проведе учредителното събрание на първия алумни клуб на Стопанска академия "Д. А. Ценов". Инициативата за създаването на клуба е на група възпитаници на Академията, обединени от любовта към футбола, намерила израз в участието им в студентския футболен отбор като студенти и в ежегодните им сбирки след завършването на Алма Матер.      На учредителното събрание присъстващите избраха за председател на клуба своя капитан Георги Събчев.

09 октомври 2010 г.

Видео   Снимки


Девета национална конференция на тема: "Глобални, национални и корпоративни процеси и политики през посткризисния период: очаквания, предизвикателства, решения в застраховането и осигуряване-то в Р България и страните-членки на ЕС".

Тя се посвещава на 100-годишнината от рождението на основателя на осигурителната наука и на академичното обучение по социално дело в България проф. д-р Иван Кацаров.

07 октомври 2010 г.

Видео   Снимки


55 годишен юбилей на катедра "Стратегическо планиране"

07 октомври 2010 г.

Видео - Юбилейна международна научно-практическа конференция на тема: "ХОРИЗОНТ 2020 ПРЕД ИКОНОМИЧЕСКОТО ЗНАНИЕ И БИЗНЕСА".

Видео - Пленарна сесия.

Снимки


Тържествена церемония по откриване на новата академична учебна година.

27 септември 2010 г.

Видео   Снимки


Конференция на тема: "Приоритети в развитието на регион Долен Дунав в контекста на Европейската стратегия за Дунавския регион". Организатори са Стопанска академия "Д. А. Ценов", Свищов и Academia de Studii Economice, Букурещ.

13 септември 2010 г.

Видео   Снимки


Присъждане почетно звание "Доктор xонорис кауза" на Ректора на Стопанска академия "Д. А. Ценов" - доц. д-р Величко Адамов, от Молдовската академия за икономически науки в град Кишинев.

9 септември 2010 г.

Видео   Снимки


Тържествена церемония по връчване дипломите за ОКС "Магистър " след ОКС "Проф. Бакалавър", защитили през м. Х' 2009 г. Дистанционно обучение, МП"ФМ", МП"ИМ", МП"ДОФ", МП"БМ", МП"З",МП"СМ", МП"МБМ", МП"МБО", МП"ФМК", МП"БА", МП"МТД, МП"СОНП", МП"СОПС", МП"СОБ"...

11 юли 2010 г.

Видео   Снимки


Тържествена церемония по връчване дипломите за ОКС "Магистър", защитили през м. Х' 2009 г.
Дистанционно обучение - Редовно обучение (икономисти и след ОКС"Проф. бакалавър")
Задочно обучение (неикономисти)
Задочно обучение (икономисти)
Задочно обучение (междуакадемично обучение с ИМИ-БАН, София).

11 юли 2010 г.

Видео   Снимки


Тържествена церемония по връчване дипломите за ОКС "Магистър", защитили през м. Х' 2009 г. Дистанционно обучение - МП "СОНП", МП "СОБ", МП "СОПС".

10 юли 2010 г.

Видео   Снимки


Тържествена церемония по връчване дипломите за ОКС "Магистър"

10 юли 2010 г.

Видео   Снимки


Тържествена церемония по връчване дипломите за ОКС "Магистър", защитили през м. Х' 2009 г., Дистанционно обучение - МП "З", МП "ЗМ", МП "СМ", МП "ВМДК", МП "ВО", МП "ФКВО", МП "ФАК", МП "МТД", МП "ИМТ", МП "ТПИБ", МП "КМ".

27 юни 2010 г.

Видео   Снимки


Тържествена церемония по връчване дипломите за ОКС "Магистър", защитили през м. Х' 2009 г., Дистанционно обучение - МП "МБМ", МП"МТ",МП "МП", МП "М-г", МП "МК", МП "МБО", МП "ФМК", МП "БА", МП "ИТБ".

27 юни 2010 г.

Видео   Снимки


Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС "Магистър", защитили през м. Х' 2009 г., Дистанционно обучение - МП "ФМ" №М086006-№М086681 и от минали години, МП "БМ","ДОФ", "ИМ".

26 юни 2010 г.

Видео   Снимки


Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС "Магистър", защитили през м. Х' 2009 г., Дистанционно обучение, МП "ФМ" №M083003-№М083997.

26 юни 2010 г.

Видео   Снимки


Открито обсъждане на докторантски тези и реферати на докторанти от Университета "Валахия" – Търговище по проблемите на мениджмънта и счетоводната отчетност. Организатори: Институтът за научни изследвания при СА "Д. А. Ценов", катедра "Мениджмънт" и Университетът "Валахия"-Търговище, Румъния.

23 юни 2010 г.

Видео   Снимки


Тържествена церемония за присъждане на почетното звание "Doctor Honoris Causa" на проф. д.ик.н. Григоре Белостечник, Ректор на Молдовската академия за икономически науки, гр. Кишинев, Република Молдова.

27 май 2010 г.

Видео   Снимки


Среща - дискусия на тема: "Актуални проблеми на публичните финанси в България"

Организатори на събитието са Клуб "Млад икономист" към Съюза на икономистите в България и катедра "Финанси и кредит" към Стопанска Академия "Д.А.Ценов".

26 май 2010 г.

Видео   Снимки


Турнир по тенис на маса за "Купата на ректора".

26 май 2010 г.

Видео   Снимки


Мис Академия 2010

18 май 2010 г.

Видео   Снимки


Десетте най-добри студенти на факултет "Мениджмънт и маркетинг".

28 април 2010 г.

Видео   Снимки


Международна научна конференция на тема: „Системи за управление на бизнеса в малки и средни предприятия”.

23 април 2010 г.

Видео   Снимки


Ежегоден форум за студентски стаж и кариера "КАРИЕРИ 2010 - Започни да растеш!".

31 март 2010 г.

Видео   Снимки


Концерт по случай 10-та годишнина от създаването на НПСС.

26 март 2010 г.

Видео   Снимки


Тържествено юбилейно събрание на Националното представителство на студентските съвети в Република България във връзка с отбелязването на 10-та годишнина от неговото учредяване.

Официални гости:
доц. д-р Сергей Игнатов – министър на образованието, младежта и науката;
доц. д-р Свилен Нейков - министър на физическото възпитание и спорта на Република България.

26 март 2010 г.

Видео   Снимки


Закриване на програма "Управление и администриране предоставянето на глобални публични блага" по секторна програма "Еразъм". Участващи университети: СА "Д. А. Ценов" - Свищов; Висше държавно професионално училище - гр. Калиш, Полша; Технологичен университет - гр.Каунас, Литва.

26 февруари 2010 г.

Видео   Снимки


Тържественото връчване на дипломите за висше образование, степен “Бакалавър” за специалностите към факултет "Финанси".

26 февруари 2010 г.

Видео   Снимки


Интензивна програма "Управление и администриране предоставянето на глобални публични блага" по секторна програма "Еразъм". Участващи университети: СА "Д. А. Ценов" - Свищов; Висше държавно професионално училище - гр. Калиш, Полша; Технологичен университет - гр.Каунас, Литва.

16 февруари 2010 г.

Видео   Снимки


Тържествена церемония по връчване на дипломи за завършено висше образование, степен „Бакалавър” за специалностите към факултет “Счетоводна отчетност”.

12 февруари 2010 г.

Видео   Снимки


Тържествена церемония по връчване на дипломи за завършено висше образование, степен „Бакалавър” за специалностите към факултет “Производствен и търговски бизнес”.

29 януари 2010 г.

Видео   Снимки
 Обратно към   2020   Архив: 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001