Видео материали за СА "Д. А. Ценов" Свищов
2009 г.Докторантска научна сесия.

11 декември 2009 г.

Видео   Снимки


Тържествена церемония за отбелязване на Студентския празник 8 декември.

01 декември 2009 г.

Видео   Снимки


Тържествено слово и поднасяне цветя пред паметника на Дарителя по повод патронния празник на Академията.
Шествие до гроба на Дарителя в храм “Св. Петър и Павел” и заупокойна молитва.

09 ноември 2009 г.

Видео   Снимки


Тържествено заседание по повод 25-годишния юбилей на катедра “Аграрна икономика”.
05 ноември 2009 г.

Откриване на научно-практическа конференция с международно участие на тема: “Аграрният сектор в условия на финансова криза”.
06 ноември 2009 г.

Видео   Снимки


Откриване на изложба-базар на нова руска и западна литература.

04 ноември 2009 г.

Видео   Снимки


Откриване на Международна научно-практическа конференция на тема "Счетоводството и одита в условията на информационната глобализация".

04 ноември 2009 г.

Видео   Снимки


Научно практическа конференция на тема "Научно въздействие за ефективен управленски процес - проблеми и решения".

30 октомври 2009 г.

Видео   Снимки


Посещение на експертна група на НАОА в СА "Д. А. Ценов" - Свищов по процедура за програмна акредитация и оценяване на обучението по "доктор".

30 октомври 2009 г.

Видео   Снимки


Презентация на AIESEC на тема "Be an AIESECer!".

14 октомври 2009 г.

Видео   Снимки


Откриване на ремонтирания студентски блок №8.

06 октомври 2009 г.

Видео   Снимки


Откриване на обновения "Дом на научните работници".

29 септември 2009 г.

Видео   Снимки


Тържествена церемония по откриване на новата академична учебна година.

28 септември 2009 г.

Видео   Снимки


Кръгла маса на тема „Бенчмаркинг на периодични икономически публикации”.

11 юни 2009 г.

Видео   Снимки


Семинар за гражданската култура на тема „Българският дневен ред в Обединена Европа: политически ценности и представителство на обществени интереси”, с гост - лектори доц. д-р Антоний Гълъбов, Нов български университет и Марин Лесенски, Институт "Отворено общество".

25 май 2009 г.

Видео   Снимки


Мис Академия 2009

20 май 2009 г.

Видео   Снимки


Тържествената церемония по връчването на дипломите за ОКС "Магистър", дистанционно обучение, магистърска програма “МБМ”, “МТ”, “МП”, “МБО”, “ФМК”, “М”,МП “МТД”, “ИМТ”, “ТПИБ”, “КМ”, ”ВМДК”, “ВО”МП “СОНП”, “СОБ”, “СОПС” и от минали години РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ, ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ, ИМИ-БАН.

16 май 2009 г.

Видео   Снимки


Тържествената церемония по връчването на дипломите за ОКС "Магистър", дистанционно обучение, магистърска програма “ФМ”, “ДОФ”, “БМ”, “ИМ”, “З” и от минали години.

16 май 2009 г.

Видео   Снимки


Закриване на МАЙСТОРСКИ БИЗНЕС КЛАСОВЕ и награждаване на участниците.

15 май 2009 г.

Видео   Снимки


Откриване на Третата национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование.
Организатори: Национален център за дистанционно обучение и СА "Д. А. Ценов" - Свищов
Съорганизатори: Софийски университет "Св. Климент Охридски", Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университет за национално и световно стопанство

15 май 2009 г.

Видео   Снимки


Откриване на МАЙСТОРСКИ БИЗНЕС КЛАСОВЕ, организирани от студентски съвет при СА “Д. А. Ценов” съвместно с Българския форум на бизнес лидерите.

11 май 2009 г.

Видео   Снимки


Лекция по „Теория на финансите” с гост-лектор Владимир Каролев.

13 април 2009 г.

Видео   Снимки


Тържествената церемония по връчването на дипломите за ОКС "Магистър", задочно обучение (междуакадемично обучение с ИМИ-БАН, София), магистърска програма “ФМ”, “БМ”, ”СОНП”; Задочно обучение (неикономисти), магистърска програма”ФМ”, “ФК”, ”СОНП”, ”МБМ”,”ЗМ”; Задочно обучение (икономисти и от минали год.), магистърска програма “ФАК”, ”МТР”, ”СМ”, ”ЗМ”, ”БП”, ”БА”, ”СОПС”

12 април 2009 г.

Видео   Снимки


Тържествената церемония по връчването на дипломите за ОКС "Магистър", дистанционно обучение, магистърска програма „СОНП”, „СОБ”, „СОПС”.

11 април 2009 г.

Видео   Снимки


Тържествената церемония по връчването на дипломите за ОКС "Магистър", дистанционно обучение, магистърска програма “Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия”.

11 април 2009 г.

Видео   Снимки


Лекция на тема „Къде е сега Европейския съюз?”, с лектор френския посланик Етиен дьо Понсен.

08 април 2009 г.

Видео   Снимки


Тържествената церемония по връчването на дипломите за ОКС "Магистър", дистанционно обучение, магистърска програма “З”, “М-г”, ”ВМДК”; “ВО”, ”МТД”, ”ИМТ”, “ТПИБ”, ”КМ”.

05 април 2009 г.

Видео   Снимки


Тържествената церемония по връчването на дипломите за ОКС "Магистър", дистанционно обучение, магистърска програма „МБМ”, „МТ”, „МП”, „МБО”, „ФМК”.

05 април 2009 г.

Видео   Снимки


Тържествената церемония по връчването на дипломите за ОКС "Магистър", дистанционно обучение, магистърска програма „ФМ”, „БМ”, „ДОФ”, „ИМ”.

04 април 2009 г.

Видео   Снимки


Тържествената церемония по връчването на дипломите за ОКС "Магистър", дистанционно обучение, магистърска програма „Финансов мениджмънт”.

04 април 2009 г.

Видео   Снимки


Откриване на пролетната национална конференция на АИЕСЕК.

02 април 2009 г.

Видео   Снимки


Среща-разговор с Европейския комисар Меглена Кунева на тема: „Европейският съюз – сила за промяна”.

27 Март 2009 г.

Видео   Снимки


Ежегоден форум за студентски стаж и кариера "КАРИЕРИ 2009 - Започни да растеж!", организиран от „Центъра за кариерно развитие” към Стопанска академия, JobTiger и Министерството на държавната администрация.

25 Март 2009 г.

Видео   Снимки


Презентация на форум "КАРИЕРИ 2009" на тема: „Как да се подготвим за интервю за работа?”.

24 Март 2009 г.

Видео   Снимки


Научно-практическа конференция на тема „Професионално формиране в граничните райони на България и Румъния”.

20 Март 2009 г.

Видео   Снимки
 Обратно към   2020   Архив: 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001