Видео материали за СА "Д. А. Ценов" Свищов
2008 г.Тържествена церемония по връчване на дипломи за завършено висше образование, степен „Бакалавър” за специалностите към факултет “Мениджмънт и маркетинг”, випуск 2004 г.

19 Декември 2008 г.

Видео   Снимки


Удостояване на проф. д-р ик.н. Радко Радков със званието „почетен гражданин на гр. Свищов”.

17 Декември 2008 г.

Видео   Снимки


Информационна презентация на представители на “ZIP Travel", организирана от Център за кариерно развитие.

17 Декември 2008 г.

Видео   Снимки


Тържествената церемония по връчването на дипломите за ОКС "Магистър" (редовна форма).

15 Декември 2008 г.

Видео   Снимки


Тържественото връчване на дипломите за висше образование, степен “Бакалавър” за специалностите към факултет "Финанси", випуск 2004.

12 Декември 2008 г.

Видео   Снимки


Церемония по връчване на дипломи за завършено висше образование, степен „Бакалавър” за специалностите: "Икономика на индустрията", "Аграрна икономика", "Икономика на кооперациите" и "Икономика на търговията", випуск 2004.

12 декември 2008 г.

Видео   Снимки


Ежегодна ДОКТОРАНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ. Презентации на разработките публикувани в ГОДИШЕН АЛМАНАХ “НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ДОКТОРАНТИ” на СА “Д. А. ЦЕНОВ”.

11 декември 2008 г.

Видео   Снимки


Тържествена церемония за отбелязване на Студентския празник 8 декември.

4 Декември 2008 г.

Видео   Снимки


Церемония по връчване на дипломи за завършено висше образование, степен „Бакалавър” за специалностите: "Счетоводство и контрол", "Стопански и финансов контрол" и "Статистика и иконометрия", випуск 2004.

14 Ноември 2008 г.

Видео   Снимки


Тържествено слово по повод патронния празник на висшето училище и поднасяне цветя пред паметника на Дарителя и шествие до гроба на Дарителя в храм “Св. Петър и Павел” и заупокойна молитва.

08 Ноември 2008 г.

Видео   Снимки


55-годишнина на Факултет "Финанси"

06 Ноември 2008 г.

Видео Тържествено заседание на Факултетния съвет на Факултет "Финанси" по случай 55-годишнината от основаването на факултета.  

Видео Откриване на Юбилейната международна научно - практическа конференция на Факултет „Финанси” по случай 55-годишнината от основаването на факултета.  

Снимки


Тържествено заседание на Общо събрание на Факултет "Финанси" по случай 55-годишнината от основаването на факултета.

03 Ноември 2008 г.

Видео   Снимки


Информационна кампания на ОББ АД "ЩЕ ТЕ ЧАКАМ - имаме бъдеще заедно". Представянето се организира от Център за кариерно развитие.

27 Октомври 2008 г.

Видео   Снимки


Презентация на тема: "Стратегии за разширяване на бизнеса". Гост – лектори: Екатерина Петрова - Зам. директор "Управление на взаимоотношенията с клиенти" - "Мтел", Петя Ангелова - Директор "Вътрешен пазар" - "Домейн Бояр". Организатор - AIESEC Свищов.

14 Октомври 2008 г.

Видео   Снимки


Тържествена церемония по откриване на новата академична учебна година.

01 Октомври 2008 г.

Видео   Снимки


Посещение на руска църковна делегация - Екатеринодарския и Кубански митрополит Исиодор, придружаван от отец Илия Бистров и игумен Исидор (Минаев).

04 Септември 2008 г.

Видео   Снимки


Международна конференция на тема „Римското присъствие на Долния Дунав”.

26 юни 2008 г.

Видео   Снимки


Тържествена церемония по връчване на дипломи за завършена ОКС „Магистър”. От предходни випуски – дистанционно обучение, редовно обучение, задочно обучение (икономисти), задочно обучение (неикономисти), задочно обучение – ИМИ- БАН – София.

31 май 2008 г.

Видео   Снимки


Тържествена церемония по връчване на дипломи за завършена ОКС „Магистър”. Дистанционно обучение, магистърска програма “БМ”, ДОФ “ВМК”, “3-не”, “КМ”, “М-г”, “МБМ”, “МТ”, “МП”, “МБО”, “ФМ”, “ФКСМ”, “СОНП”, “СОПС”, “СОБ”

31 май 2008 г.

Видео   Снимки


МИС АКАДЕМИЯ 2008

20 май 2008 г.

Видео   Снимки


Публична лекция на тема „Мястото и ролята на фамилния бизнес в националните икономики и най-добрата среда за утвърждаване на професионални и ръководни качества на младите специалисти” с гост-лектор Петър Манджуков – Председател на Сдружението на фамилния бизнес - България.

20 май 2008 г.

Видео   Снимки


Национален форум на тема: „Научната периодика в икономиката”

10 май 2008 г.

Видео   Снимки


Национален форум на тема "Условията на труд във висшите училища и БАН – фактор за европейско качество на висшето образование в България".

09 май 2008 г.

Видео   Снимки


Десетте най-добри студенти на факултет "Мениджмънт и маркетинг".

22 април 2008 г.

Видео  Снимки


Ден на Microsoft в Стопанска академия. Теми на презентациите: Windows Server 2008, SQL Server 2008, Visual Studio 2008, както и на ERP системата за малък и среден бизнес Microsoft Dynamics NAV 4.0.

21 април 2008 г.

Видео   Снимки


Тържествена церемония по връчване на дипломи за завършена ОКС „Магистър”. Задочно обучение (неикономисти), магистърска програма “Финансов мениджмънт”, “ФК”, “Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия”, „Международен бизнес и мениджмънт”, „ЗМ”.

Задочно обучение (икономисти), магистърска програма „ФАК”, „МТР”, „СМ”, „ЗМ”, „БМ”, „БА4, „М”, „ФК”, „СОПС”, „СОНП”.

20 април 2008 г.

Видео   Снимки


Тържествена церемония по връчване на дипломи за завършена ОКС „Магистър”. Задочно обучение (междуакадемично обучение с ИМИ-БАН, София), магистърска програма “Финансов мениджмънт”, “Банков мениджмънт”, “Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия”.

20 април 2008 г.

Видео   Снимки


Среща-разговор с посланика на Н.В. Краля на Мароко г-н Ел Гайлани Длими на тема "Икономическо развитие на Кралство Мароко".

17 април 2008 г.

Видео   Снимки


Тържествена церемония по връчване на дипломи за завършена ОКС „Магистър”. Дистанционно обучение – Свищов, магистърска програма "Счетоводство и одит банките”, „Счетоводство и одит в публичния сектор”.

12 април 2008 г.

Видео   Снимки


Тържествена церемония по връчване на дипломи за завършена ОКС „Магистър”. Дистанционно обучение – Свищов, магистърска програма "Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия”.

12 април 2008 г.

Видео   Снимки


Ден на отворени врати - заместник-ректори за един ден.

08 април 2008 г.

Видео   Снимки


Ежегоден форум за студентски стаж и кариера "КАРИЕРИ 2008", организиран от „Центъра за кариерно развитие” към Стопанска академия със съдействието на JobTiger и Министерството на държавната администрация.

07 април 2008 г.

Видео   Снимки


Тържествена церемония по връчване на дипломи за завършена ОКС „Магистър”. Дистанционно обучение – Свищов, магистърска програма "Валутен и митнически контрол”, „Мениджмънт на търговската дейност”, „Икономика и мениджмънт на туризма”, „Корпоративен мениджмънт”.

06 април 2008 г.

Видео  Снимки


Тържествена церемония по връчване на дипломи за завършена ОКС „Магистър”. Дистанционно обучение – Свищов, магистърска програма "Международен бизнес и мениджмънт”, „Международен туризъм”, „Международни проекти”, „Мениджмънт на бизнес организациите”, „Фирмен контролинг и счетоводен мениджмънт”, „Маркетинг”.

06 април 2008 г.

Видео   Снимки


Тържествена церемония по връчване на дипломи за завършена ОКС „Магистър”. Дистанционно обучение – Свищов, магистърска програма "Държавни и общински финанси", магистърска програма „Застраховане”.

05 април 2008 г.

Видео   Снимки


Тържествена церемония по връчване на дипломи за завършена ОКС „Магистър”. Дистанционно обучение – Свищов, магистърска програма "Финансов мениджмънт", магистърска програма „Банков мениджмънт”.

05 април 2008 г.

Видео   Снимки


Тържествена церемония по връчване на дипломи за завършена ОКС „Магистър”. Дистанционно обучение – Свищов, магистърска програма "Финансов мениджмънт".

05 април 2008 г.

Видео   Снимки


Факултет "Мениджмънт и маркетинг" съвместно с "БЪЛГАРСКИ ФОРУМ НА БИЗНЕС ЛИДЕРИТЕ" организира МАЙСТОРСКИ БИЗНЕС КЛАСОВЕ

24 март 2008 г.

Видео  Снимки


Международна видеоконференция с участието на студенти от Стопанска академия.

20 март 2008 г.

Видео   Снимки


Дни на предприемаческото в Стопанска академия. Организатор: AIESEC, тема: „Как да финансираме собствения си бизнес”, гост-лектор: Пламен Георгиев.

19 март 2008 г.

Видео   Снимки


Дипломиране бакалаври oт факултет "Финанси".

01 февруари 2008 г.

Видео  Снимки


Церемония по връчване на дипломи за завършено висше образование, степен „Бакалавър” за специалностите: "Икономика на индустрията", "Аграрна икономика", "Икономика на кооперациите" и "Икономика на търговията".

25 януари 2008 г.

Видео  Снимки


Церемония по връчване на дипломи за завършено висше образование, степен „Бакалавър” от випуск 2003 за специалностите: “Маркетинг”, “Стопанско управление”, “Международни икономически отношения”, “Прогнозиране и планиране”, “Публична администрация”, “Информатика”.

21 януари 2008 г.

Видео   Снимки
 Обратно към   2020   Архив: 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001