Видео материали за СА "Д. А. Ценов" Свищов
2007 г.Тържествена церемония по връчване на дипломи за завършена ОКС „Магистър” (редовна форма).

17 декември 2007 г.

Видео   Снимки


Церемония по връчване на дипломи за завършено висше образование, степен „Бакалавър” за специалностите: "Счетоводство и контрол", "Стопански и финансов контрол" и "Статистика и иконометрия".

14 декември 2007 г.

Видео   Снимки


Конкурс за студентско есе

Видео   Снимки


Академично тържество по случай 8-ми декември

Видео   Снимки


Дискусия на тема „Държавна намеса в икономиката - предимства и недостатъци”

Видео   Снимки


Презентация на тема „Всичко за работата”

Видео   Снимки


Презентация на тема „Управление на инвестиционния процес на договорните фондове”

Видео   Снимки


Ден на Microsoft в Стопанска академия

Видео 1
Видео 2
Видео 3
Видео 4

Снимки


Патронен празник на висшето училище по случай 71-та годишнина от неговото основаване.

Видео материал - тържествено слово и поднасяне цветя пред паметника на Дарителя и шествие до гроба на Дарителя в храм “Св. Петър и Павел” и заупокойна молитва.

Видео материал - тържествен концерт в салона на ПБЧ “Ел. и К. Д. Аврамови” – Свищов, с участието на Панайот Панайотов.

Снимки


Семинар на тема "Европейски и регионални местни власти. Публични политики на интеграция и сигурност" организиран от фондация "Конрад Аденауер"
Видео материал Снимки


Среща - дискусия на студенти и преподаватели с представители на в. Дневник.
Видео материал Снимки


Откриване на обновеното кафе "Магистър"
Видео материал Снимки


Лекция на тема "Укрепване доверието на обществото към държавните институции и борбата с корупцията и престъпността" Лектор: Бойко Борисов
Видео материал Снимки


Международна научна конференция посветена на 40-годишнината на катедра "Мениджмънт"
Видео материал Снимки


Официално откриване на обновените офиси на
Центъра за следдипломно и факултативно обучение
Видео материал Снимки


Посещение на президента на Република България Георги Първанов, по случай 130 годишния юбилей от освобождението на Свищов.
Видео материал Снимки


Официално откриване на втория етап от обучението на служители от държавната администрация - I, II, III модул (по договор между МДААР и СА "Д. А. Ценов" - Свищов) от 9,00 часа в коктейл-клуб "Salve”
Видео материал Снимки


Дискусионен форум "Приобщаване на България към икономиката на Европейския съюз" организиран от катедра "МИО".
Видео материал Снимки


Презентация на научни проекти в коктейл-клуб "Салве".
Видео материал Снимки


70 години студенски туризъм в Стопанска Академия
Видео: Колопоход

Видео: Хижа "Узана"

Снимки


Тържествената церемония по връчването на дипломите за ОКС "Магистър" дистанционно обучение за магистърска програма „ФМ”, „ДОФ”, „БМ”, „З”, „СОБ”, „ВМК”, „МБМ”, „МТ”, „М”, „МБО”, „ФКСМ”, „МТД”, „ИМТ”, „КМ” и задочно обучение ИМИ при БАН-София.

19 Май 2007 г.

Видео   Снимки


Ден на кариерата в Стопанска Академия - 09.05.2007 г.
Видео материал Снимки


Ден на MICROSOFT в Стопанска Академия - 08.05.2007 г.
Видео материал Снимки


Национална конференция ” Проблеми на застраховането и осигуряването 2007”.
Видео материал Снимки


Обществена дискусия "Енергийни опции пред България" - Нови технологии, енергийна ефективност, конвенционална енергетика - ядрена и други типове.
Видео материал Снимки


Празничен спектакъл ” Да останем в България”.
Видео материал Снимки


Публична дискусия с доц. д-р Даниел Вълчев, вицепремиер и министър на образованието и науката на тема: “Предизвикателства пред висшето образование в РБългария”.
Видео материал Снимки


Публична среща и дискусия по темата: “Българският социален модел – реалности и предизвикателства” Гост-лектор: г-жа Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика на Република България
Видео материал Снимки

 Обратно към   2020   Архив: 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001