Видео материали за СА "Д. А. Ценов" Свищов
2006 г.Декемврийска Национална Конференция 2006 на AIESEC
Видео материал Снимки


Ден на MICROSOFT в Стопанска академия
14.11.2006 - 13:00 часа

Как да отидете на световните финали на IMAGINE CUP 2007 в Корея?
Лектор: Мая Христова
Видео материал

Новости в инсталирането на Windows Vista
Лектор: Теодор Радев
Видео материал

Windows Sharepoint Services 3.0
Лектор: Димитър Александров
Видео материал

Разбирането на потребителския интерфейс в OFFICE 2007 чрез създаване на собствен "ribbon"
Лектор: Асен Божиков
Видео материал Снимки


Официално откриване на Юбилейната международна конференция "Икономически асиметрии в Обидинена Европа". Ректорат, аула "Проф. Д. Бъров"
09.11.2006 - 10:00 часа
Видео материал Снимки


Тържествено академично събрание-концерт, посветено на висшето училище. първо българско читалище "Еленка и Кирил д. Аврамови"
08.11.206 - 16:00 Часа
Тържествена реч на ректора на СА
Поздравителни адреси
Концерт
Снимки


Тържествена церемония за връчване на почетното звание "d-r Honouris Causa" на професор Клод-Ролан Курле, Президент на Университета "Пиер Мендес Франс", Гренобъл, Франция
08.11.2006-11:30часа
Видео материал Снимки


Официално откриване на кабинета по застрахователни и социални науки, Ауд 20
Видео материал


Официално откриване на паметника на Дарителя Димитър Апостолов Ценов
Видео материал Снимки


Откриване на изложба "Египетски папируси" - клуб "Salve"
Видео материал СнимкиТържествена Сесия с представяне на монографичния труд "Русия и Обединена Европа" под рееакцията на проф. д-р ик. н. Алла Грязнова, ректор на Финансовата академия при правителството на Руската федерация. Ректорат, аула "Акад. Ив. Стефанов".
Видео материал СнимкиТържествено шествие и поклонение на преподаватели и студенти пред гроба на Дарителя Димитър Ценов. Полагане на венци.
Видео материал СнимкиТържествена церемония за присъждане на почетното звание “Doctor Honoris Сausa” на проф. Димитър Иванов. Академично слово на тема “Икономическо мислене, практика и икономическа политика в ерата на глобализацията”.31 октомври 2006 г. - Ректорат, Аула “Проф. Д. Бъров”
Видео материал СнимкиНаучнопрактическа конференция с международно участие “Евроинтеграционните процеси и предизвикателствата пред стопанската отчетност, анализа и одита”, организирана от факултет “Стопанска отчетност”. Корпус “Юг”, Конферентна зала.
Видео материал Снимки


Кръгла маса “Проблеми на конкурентоспособността на българските екопродукти в Европейския съюз”, организирана от катедра “Търговски бизнес”. Корпус “Юг”, Конферентна зала,
19.10.2006 г.
Видео материал


Публична лекция на тема: “Египетската цивилизация”,
Гост-лектор: г-н Сабри Абдулазиз Хатир, Председател на отдел “Египетски исторически паметници”.
Ректорат, Аудитория “Акад. Иван Стефанов”
6 октомври 2006 г.
Видео материал Снимки


Факултетна научна конференция “Трансформиране и преструктуриране на отраслите при присъединяването към Европейския съюз”, организирана от Факултет “Производ­ствен и търговски бизнес”.
Конферентна зала на Корпус “Юг”
5 – 7 октомври 2006 г.
Видео материал Снимки


Международна научна конференция “Регионално сътрудничество на страните от Черноморския басейн”, организирана със съдействието на университетите партньори
КК “Албена”, Почивна ба-за с. Кранево, обл. Добрич
27 септември - 1 октомври 2006 г.
Видео материал Снимки


Тържествената церемония за присъждане на почетното звание “Doctor Honoris causa” на Н.П. Димитрис Куркулас, Ръководител на Делегацията на Европейската комисия в Република България.
Аула “проф. Д. Бъров” , 25 септември 2006 г.
Видео материал Снимки


Тържествена церемония по откриването на Новата академична учебна година.
Аула “проф. Д. Бъров” , 25 септември 2006 г.
Видео материал Снимки


СА "Д. А. Ценов" е домакин на междууниверситетска среща - диалог за професионалната реализация на младите специалисти в сферата на държавната администрация. Инициатор и гост на проявата е г-н Николай Василев - Министър на държавната администрация и административната реформа. Начало: 11 часа. Зала 1 на Корпус "Юг". - 20.06.2006
Видео материал


Юбилейна международна научнопрактическа конференция “Информационно осигуряване на бизнеса”, посветена на 40-годишнината от основаването на катедра “Бизнесинформатика”
Факултет “Мениджмънт и маркетинг”
Катедра “Бизнесинформатика” Корпус “Юг”, Конферентна зала 7 – 8 юни 2006 г.
Видео материал


Юбилейна пета научнопрактическа конференция по застраховане, организирана от СА “Д. А. Ценов” със съдействието на фондация “проф. д-р В. Гаврийски” – София, Комисията по финансов надзор при МС, Асоциация на българските застрахователи, в-к “Застраховател” Корпус “Юг”,Конферентна зала
56 юни 2006 г.
Видео материал


Института за научни изследвания при СА "Д. А. Ценов" отбелязва 5 години целево разработване на научни проекти и 10 години от първата публикация на Алманах "Научни изследвания". В рамките на събитието ще се представят научните проекти разработени през 2005 г. Студентски клуб "Salve"
Видео материал

Международна научна сесия за публично обсъждане на съвместен монографичен труд “Счетоводната политика в България и Русия (теория и практика)”, организирана със съдействието на Финансова академия при Правителството на РФ – Москва Катедра “Счетоводна отчетност” Корпус “Юг”
1-3 юни 2006 г.
Видео материал


Презентация-семинар на тема: "Научната и иновационна политика на ЕС в променящия се всят (успех или провал)". Презентатор:  д-р Сандер Нойи,  – Pенд корпорейшън (Холандия). Проявата се провежда в рамките на проект "Европейски диалози Свищов 2006" и е посветена на 70-та годишнина на СА "Д. А. Ценов".
01 юни 2006 г.
Видео материал


Конкурс за студентско есе “Конвергенция на българската икономика и европейските фондове”, организирано от СА “Д. А. Ценов” със съдействието на Българска търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара, фондация “Буров” – София, “Свилоза” АД. Корпус “Юг”, Конферентна зала
22 май 2006 г.
Видео материал


Празнична концертна вечер с участието на талантливи студенти и конкурс – Мис “Ака­демия” 2006 г. Организатори - Студентски съвет, Студентски дом на културата. Първо българско читалище “Еленка и Кирил Д. Аврамови”
22 май 2006 г.
Видео материал


Трета международна конференция на ASECU “Регионално икономическо сътрудничество в Югоизточна Европа”, организирана от СА “Д. А. Ценов” със съдействието на Асоциацията на икономическите университети от Югоизточна Европа
гр. Банкя Учебна база на Министерство на финансите
11-14 май 2006 г.
Видео материал


1. Йозеф Карл - Ден на Европа в СА "Д. А. Ценов". Улрих Клепман, ръководител на външното представителство на фондация Конрад Аденауер в Скопие за "Приближаването на Македония към ЕС". Начало 14:30 часа, Студентски дом на културата. 07 април 2006 г. - 52 мин
Видео материал

2. Йозеф Карл - Ден на Европа в СА "Д. А. Ценов". Даниел Кершнер за "Предприсъединителните договори". Начало 14:30 часа, Студентски дом на културата. 05 април 2006 г. - 56 мин
Видео материал

3. Йозеф Карл - Ден на Европа в СА "Д. А. Ценов". Даниел Кершнер за "Предприсъединителните договори". Начало 14:30 часа, Студентски дом на културата. 11 април 2006 г. - 56 мин
Видео материал


Среща на академичната общност с проф. дин Димитър Иванов, възпитаник на Вис­шето училище, Икономически съветник на Пре­зи­дента на Република България, Ко­ор­ди­на­тор на Международния Икономически съветАула “Проф. Д. Бъров”
9 май, 2006 г.
Видео материал


Кръгла маса “Проблеми на адаптацията на финансовата система (финанси, застрахо­ване и социално осигуряване) при присъеди­няването към Европейския съюз” Факултет “Финанси” Корпус “Юг”,Конферентна зала,
19 април 2006 г.
Видео материал


Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив, поздравява Стопанска академия с панорама на музикалното творчество на В. А. Моцарт по повод 250 години от рождението на гениалния композитор и 70-годишнината на Висшето училище.
Първо българско читалище “Еленка и Кирил Д. Аврамови”
април 2006 г.
Видео материал


Божидар Данев - председател на българската стопанска камара. Лекция на тема:
"Лисабонската стратегия на Европейския съюз и политиката на България за постигане на конкурентноспособна и просперираща икономика"
17.04.2006, Свищов
Видео материал

Ден на кариерата
12 април 2006, Свищов
(17 MB, WMV)
Видео материал

Ден на Microsoft в СА "Д. А. Ценов" Свищов, 11 април 2006 г.
Свободен достъп до продуктите на Microsoft в лабораториите и в къщи(Мая Христова) - (55 MB, WMV)
Видео материал
Анализ и управление на данни с Microsoft SQL Server 2005(Теодор Радев) - (170 MB, WMV)
Видео материал
Site navigation system в ASP .NET 2.0 (Асен Божиков) - (163 MB, WMV)
Видео материал
Пръв поглед към WINDOWS VISTA (Явор Пиперов) - (115 MB, WMV)
Видео материал
Защита на корпоративни мрежи с Microsoft ISA SERVER 2006(Владимир Алексасндров) - мин. (369 MB, WMV)
Видео материал

Връчване дипломите на завършилите образователно-квалификационна степен “магистър по икономика” (след завършена предходна степен по неикономическа специалност)
8 април 2006, Свищов
Продължителност: 20 мин. (115 MB, WMV)
Видео материал

Връчване дипломите на завършилите образователно-квалификационна степен “магистър по икономика” (след завършена предходна степен по икономическа специалност)
8 април 2006, Свищов
Продължителност: 18 мин. (99 MB, WMV)
Видео материал

Лекция на доц. д-р Андрей Захариев на тема: "Мениджмънт на публичните фондове" - практически казус за вземане на експертно решение по отношение на проекти на инициативни граждански групи, внесени за разглеждане пред Общински съвет - Свищов.
25 март 2006, Свищов
Продължителност: 35 мин. (196 MB, WMV)
Видео материал

AIESEC - българският семинар за развитие на лидерските умения
23 – 26 март 2006 Свищов
Домакин: AIESEC локална секция Свищов
Патрон на семинара: доц. д-р Нено Павлов, Ректор на СА "Д.А. Ценов"
Продължителност: 11 мин. (59 MB, WMV)
Видео материал

Традиционна среща на академичното ръководство с ръководителите на образователни и научни структури към Стопанска академия.
13 март 2006, Свищов
Продължителност: 14 мин. (77 MB, WMV)
Видео материал


 Обратно към   2020   Архив: 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001