Видео материали за СА "Д. А. Ценов" Свищов
2004 г.Научно-практическа конференция "Иновационни практики в публичните финанси", Варна, 4-5 ноември 2004 г.
Продължителност: 31 мин. (155 MB, WMV)
Видео материал

Празнична среща на академичната общност по случай 8 декември - празник на българските студенти, Свищов, 6 декември 2004 г.
Продължителност: 27 мин. (137 MB, WMV)
Видео материал

Ден на Microsoft в Стопанска академия "Д. А. Ценов", Свищов, 11 ноември 2004 г.
Продължителност: 9 мин. (44 MB, WMV)
Видео материал

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ на тема "ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД АГРАРНИЯ СЕКТОР ПРИ ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ", Свищов, 11-13 ноември 2004 г.
Продължителност: 44:10 мин. (225 MB, WMV)
Видео материал

Национален форум - "Трудово законодателство за висшите училища и БАН", 29 октомври 2004 г., Заседателна зала на Корпус - Юг.
Видео материал

Откриване на учебната година в СА "Д.А. Ценов" от г-н Симеон Сакскобургготски, министър-председател на Република България и г-н Игор Дамянов министър на образованието и науката
Видео материал

Български Информационен Консорциум и СА "Д. А. Ценов" - II-семинар "Добри библиотечни практики", Свищов, 23-24 юни 2004 г.
Продължителност: 70:19 мин. (374 MB, WMV)
Видео материал

Тържествено откриване на международна научно-практическа конференция "Предизвикателствата пред стопанската отчетност, анализа и одита в процеса на присъединяване към Европейският съюз", Свищов, 11 юни 2004 г.
Продължителност: 46:19
Видео материал

Тържествена церемония за присъждане на почетната степен "Доктор хонорис кауза" на Н. п. Ясуйоши Ичихаши, пълномощен посланик на Япония в РБългария, Свищов, 27 май 2004 г.
Продължителност: 38:20
Видео материал

Трета национална конференция посветена на проблемите на застрахователната и осигурителна теория и практика, Свищов, 13-14 май 2004 г.
Продължителност: 25:46 мин.
Видео материал

Посещение на Георги Първанов, президент на Република България, Свищов, 22 април 2004 г.
Продължителност: 52:05 мин.
Видео материал

Юбилейно честване на 85 - годишнината на Финансовата академия при Правителството на Руската федерация. "Предизвикателства пред интерактивните форми на обучение по икономически специалности във Висшите училища", 03-05 март 2004 г.
Продължителност: 24:07 мин.
Видео материал

Презентация на тема: "Германия и Европейския съюз в контекста на съвременните реалности и предизвикателства". Гост-лектор: н.п. Харалд Киндерман, посланик на Федерална Република Германия в България.
Продължителност: 54:30 мин.
Видео материал Обратно към   2020   Архив: 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001