Видео материали за СА "Д. А. Ценов" Свищов
2001 г.СА "Д. А. Ценов" - рекламен спот (2:18 мин.), Откриване на 65 учебна-год в СА (8:59 мин.), Поклонение на гроба на Дарителя, Паметна плоча на Дарителя от 7 ноември 2001 г. (15:25 мин.), Промоция на българското издание на академичния учебник на проф. д-р Клаус Дитмар Хаазе, Университет Пасау, Германия, носител на почетното звание на СА "Д. А. Ценов" "Доктор хонорис кауза" , “Финансово счетоводство”, Свищов, Издателство "Ценов", 2001 г. от 6 ноември 2001 г. (7:32 мин.), Промоция на българското издание на монографията на проф. д-р ик. н. Алла Георгиевна Грязнова, Финансова академия, Москва, заслужил деятел на науката на РФ, носител на почетното звание на СА "Д. А. Ценов" "Доктор хонорис кауза", "Современные проблемы социально-экономического развития России", Свищов, Издателство "Ценов", 2001 г. от 7 ноември 2001 г. (14:47 мин.), Юбилейна международна конференция: "Предизвикателства пред икономическата наука и образование в началото на ХХІ век" от 8-10 ноември 2001 г. (19:23 мин.)
Обща продължителност: 1:28 ч.
Видео материал: Файл 1 Файл 2 Файл 3 Файл 4 Файл 5 Файл 6

Тържественo събрание, посветено на 65-годишнината на Висшето училище, Първо българско читалище"Еленка и Кирил Д. Аврамови" от 8 ноември 2001 г.
Обща продължителност: 1:07 ч.
Видео материал

Тържествен концерт, посветено на 65-годишнината на Висшето училище проведен в Първо българско читалище "Еленка и Кирил Д. Аврамови" на 8 ноември 2001 г.
Обща продължителност: 1:19 ч.
Видео материал


 Обратно към   2020   Архив: 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001