МИТКА КИРОВА РАСИМОВА
Управител на общежитие
0889404496
ВАНЯ АТАНАСОВА АСЕНОВА
Портиер
0889404482
ИРЕНА МЛАДЕНОВА ИВАНОВА
Портиер
0889404485
ЛИДИЯ ПЕТКОВА МАРИНОВА
Портиер
-
НЕДЯЛКА МИХАЙЛОВА ЙОРДАНОВА
Хигиенист
0889404485
РЕНЕЛА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
Портиер
0889404482
ФАТМЕ МЕХМЕДОВА ЕСИРОВА
Хигиенист
0889404485