ВАНЯ ИЛИЕВА СПАСОВА
Управител и домакин
66-401
ПЛАМЕН СТЕФАНОВ РАСИМОВ
Главен готвач
66-401
ВАНЯ МИТКОВА ВЕЛИЧКОВА
Работник кухня
66-401
ГИНКА АНЧЕВА ИВАНОВА
Касиер-калкулант
66-401
ДЖЕХИДЕ МУТАЛИТОВА ВАСИЛЕВА
Помощник готвач
66-401
ИЛИЯНА ВАСИЛЕВА ДЖАНИПОВА
Касиер-калкулант
-
КАЛИНКА ЙОСИФОВА ПАШАНКОВА
Работник кухня
66-401
КАТЯ ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
Касиер-калкулант
66-401
МИЛЕН ЛАЗАРОВ ИВАНОВ
Помощник готвач
66-401
НАТАЛИЯ НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА
Касиер-калкулант
66-401
СЛАВКА ИВАНОВА ГОЛАКОВА
Готвач
66-401