ДИРЕКТОР
Кирил Владимиров Стоянов
66-435
КООРДИНАТОР "КОРПОРАТИВНИ МРЕЖИ"
Петко Илиев Петков
66-444
СПЕЦИАЛИСТ "ОБРАБОТКА НА ДАННИ"
Валентина Маринова Монева
66-244
СПЕЦИАЛИСТ "ОБРАБОТКА НА ДАННИ"
Емилия Петрова Радкова
66-434
МЛАДШИ ПРОГРАМИСТ УЕБ САЙТОВЕ
Петко Илиев Петков
66-444
СПЕЦИАЛИСТ "ОБРАБОТКА НА ДАННИ"
Радостин Величков Минков
66-244
РАБОТНИК ВЪВ ФОТО-АТЕЛИЕ
Десислава Бориславова Петкова
66-434
ТЕХНИК НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ
Йордан Тодоров Славков
66-455
ТЕХНИК НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ
Недко Славев Георгиев
66-217
ОПЕРАТОР ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ
Перихан Ахмедова Ялъмова
66-244
Поддръжка компютърни системи и техническа помощ
РЪКОВОДИТЕЛ "КОМПЮТЪРНО ОБСЛУЖВАНЕ"
Калин Методиев Казаков
66-435
ЕКСПЕРТ "ТЕХНОЛОГИЧНО ПОДДЪРЖАНЕ"
Александър Тихомиров Личев
66-217
ЕКСПЕРТ "СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ"
Павел Георгиев Манов
66-444
Разработване и поддръжка на академични информационни системи
РЪКОВОДИТЕЛ "РАЗРАБОТКА НА СИСТЕМИ"
Стефан Павлов Павлов
66-274
ПРОГРАМИСТ НА УЕБ САЙТОВЕ
Петър Георгиев Петров
66-274
ПРОГРАМИСТ НА УЕБ САЙТОВЕ
Стефан Ангелов Стефанов
66-274
Системна администрация
СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР
Бранимир Стоилов Борисов
66-435