ДИРЕКТОР
Кирил Владимиров Стоянов
66-435
КООРДИНАТОР "КОРПОРАТИВНИ МРЕЖИ"
Петко Илиев Петков
66-444
СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР
Павел Георгиев Манов
66-444
СПЕЦИАЛИСТ "ОБРАБОТКА НА ДАННИ"
Валентина Маринова Монева
66-244
МЛАДШИ ПРОГРАМИСТ УЕБ САЙТОВЕ
Петко Илиев Петков
66-444
ТЕХНИК НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ
Недко Славев Георгиев
66-217
ОПЕРАТОР ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ
Перихан Ахмедова Ялъмова
66-244
Поддръжка компютърни системи и техническа помощ
РЪКОВОДИТЕЛ "КОМПЮТЪРНО ОБСЛУЖВАНЕ"
Калин Методиев Казаков
66-435
ЕКСПЕРТ "ТЕХНОЛОГИЧНО ПОДДЪРЖАНЕ"
Александър Тихомиров Личев
66-217
Разработване и поддръжка на академични информационни системи
РЪКОВОДИТЕЛ "РАЗРАБОТКА НА СИСТЕМИ"
Стефан Павлов Павлов
66-274
ПРОГРАМИСТ НА УЕБ САЙТОВЕ
Петър Георгиев Петров
66-274
ПРОГРАМИСТ НА УЕБ САЙТОВЕ
Стефан Ангелов Стефанов
66-274