АНКА ПЕТКОВА ТАНЕВА
Директор
66-335
ЕЛЕНА ГЕННАДИЕВНА МАЧЕВА
Библиограф-информатор
66-277
ВЕСКА БОРИСОВА ВЪРБАНОВА
Библиотекар
66-337
ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА
Информатор приемна
66-277
ЕМИЛИЯ БОРИСОВА АЛЕКСАНДРОВА
Библиотекар
66-337
ЙОРДАНКА СИМЕОНОВА АВРАМОВА
Библиотекар
66-337
СИЛВИЯ ИВАНОВА КЪНЕВА
Информатор приемна
66-277
ТЕОДОРА КРАСИМИРОВА ИВАНОВА
Библиотекар
66-337