ВАЛЕРИЙ АТАНАСОВ АЛЕКСАНДРОВ
Главен счетоводител
66-223
АНА ГЕОРГИЕВА КИРЧЕВА
Заместник главен счетоводител
66-280
ГЕОРГИ КУЗМАНОВ КУЗМАНОВ
Старши счетоводител
66-278
ДОЧКА ТОДОРОВА КОЛЧЕВА
Старши счетоводител
66-279
КАЛИНКА ЙОРДАНОВА КРЪСТЕВА
Старши счетоводител
66-224
МАРИНЕЛА АНГЕЛОВА МАРИНОВА-ИСМАИЛОВА
Старши счетоводител
66-426
ЦВЕТАН ЕВТИМОВ ЦВЕТКОВ
Старши счетоводител
66-278
ВИКТОР ЛАМБЕВ ЛИОНОВ
Организатор "Учебни технически средства" и началник склад
66-333
ЕМИЛИЯ ИВАНОВА ПЕТКОВА
Отговорен счетоводител
66-219
СНЕЖАНКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
Главен касиер
66-228
ВЕНЦИСЛАВА МАРИЯНОВА АНГЕЛОВА
Счетоводител
66-279
СНЕЖАНКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
Технически изпълнител
-