ФИЛМИ ЗА СА "Д. А. ЦЕНОВ" СВИЩОВ

Информационна видео презентация за СА „Д.А.Ценов”
Продължителност 10 мин.
© СА „Д.А.Ценов”
Продуцентска агенция КАДИАС
2010г.

Видео визитка на СА „Д.А.Ценов”
Продължителност 5 мин.
© СА „Д.А.Ценов”
Продуцентска агенция КАДИАС
2010г.

Рекламен видео клип
Прием на 75-ти юбилеен випуск
2010г.