Видео материали за СА "Д. А. Ценов" Свищов
2012 г.


Тържествена церемония по връчване дипломите за висше образование за ОКС  Тържествена церемония по връчване дипломите за висше образование за ОКС "Бакалавър", випуск 2008 на дипломантите от факултет „Мениджмънт и маркетинг ”.
15.12.2012 г. Разгледай галерията

Тържествена церемония по връчване дипломите за висше образование за ОКС  Тържествена церемония по връчване дипломите за висше образование за ОКС "Бакалавър", випуск 2008 на дипломантите от факултет „Производствен и търговски бизнес ”.
15.12.2012 г. Разгледай галерията

Тържествена церемония по връчване дипломите за висше образование за ОКС  Тържествена церемония по връчване дипломите за висше образование за ОКС "Бакалавър", випуск 2008 на дипломантите от факултет „Финанси ”.
14.12.2012 г. Разгледай галерията

Наградени изявени студенти от Стопанска академия „Димитър А. Ценов” за отличен успех, активна студентска дейност и спортни постижения послучай Празника на българските студенти 8 декември. Наградени изявени студенти от Стопанска академия „Димитър А. Ценов” за отличен успех, активна студентска дейност и спортни постижения послучай Празника на българските студенти 8 декември.
5.12.2012 г. Разгледай галерията

Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС "Магистър", защитили през месец март 2012 г. Дистанционно обучение – МП “ФМ”, “ДОФ”, “БМ”, “ИМ”, “З”, “ЗМ”, “СМ”, МП “МБМ”, “МТ”, “МП”, “ИТБ”, “БАДМ”, “МБО”, “ФМК” МП “М”, “МК”, “ППУ”, “КМ”, “МТД”, “ИМТ”, “ТПИБ” МП “ПАДМ”, “АБ” и от минали години.
11.11.2012 г. Разгледай галерията

Научно-методическа конференция „Финансовото образование и научните изследвания във висшите училища в България – Стратегия Европа 2020” и национална студентска конференция „Финансиада 2012” Научно-методическа конференция „Финансовото образование и научните изследвания във висшите училища в България – Стратегия Европа 2020” и национална студентска конференция „Финансиада 2012”
10.11.2012 г. Разгледай галерията

60-годишнина на първата българска финансова катедра - катедра „Финанси и кредит” при Стопанска академия „Димитър А. Ценов” 60-годишнина на първата българска финансова катедра - катедра „Финанси и кредит” при Стопанска академия „Димитър А. Ценов”
10.11.2012 г. Разгледай галерията

Тържествена церемония – шествие с поклонение пред гроба на дарителя по случай  патронния празник на СА „Д.А.Ценов”. Тържествена церемония – шествие с поклонение пред гроба на дарителя по случай патронния празник на СА „Д.А.Ценов”.
8.11.2012 г. Разгледай галерията

Провеждане на среща и разговори за бъдещо сътрудничество между Стопанска Академия и Университета за икономика и право – Дзонгнан, Китай. Провеждане на среща и разговори за бъдещо сътрудничество между Стопанска Академия и Университета за икономика и право – Дзонгнан, Китай.
13.10.2012 г. Разгледай галерията

Редовно Общо събрание на Националното представителство на студентските съвети (НПСС) се проведе в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” Редовно Общо събрание на Националното представителство на студентските съвети (НПСС) се проведе в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”
13.10.2012 г. Разгледай галерията

Юбилейна научно-практическа конференция на тема : „Човешкият фактор в управлението „ по случай 45 години от създаването на катедра „Мениджмънт” в СА „Д.А.Ценов”. Юбилейна научно-практическа конференция на тема : „Човешкият фактор в управлението „ по случай 45 години от създаването на катедра „Мениджмънт” в СА „Д.А.Ценов”.
12.10.2012 г. Разгледай галерията

Събитие-презентация на тема „Възможностите на ЕС за бизнеса” с лектор Георги Генов . Събитие-презентация на тема „Възможностите на ЕС за бизнеса” с лектор Георги Генов .
11.10.2012 г. Разгледай галерията

Тържествена церемония по присъждане на почетната титла „Doctor honoris causa” на проф. д.ик.н. Иван Душанов Иванов. Тържествена церемония по присъждане на почетната титла „Doctor honoris causa” на проф. д.ик.н. Иван Душанов Иванов.
10.10.2012 г. Разгледай галерията

Във връзка с приключване на дейностите по проект „Изграждане на мултимедийна лаборатория за провеждане на специализирани изследвания и обучения в областта на финансовите науки” (ауд.14) в рамките на инициативите по отбелязване на шестдесетата годишнина на първата българска финансова катедра – катедра „Финанси и кредит” при СА „Д.А.Ценов” официално бе открита аудиторията за учебни цели. Във връзка с приключване на дейностите по проект „Изграждане на мултимедийна лаборатория за провеждане на специализирани изследвания и обучения в областта на финансовите науки” (ауд.14) в рамките на инициативите по отбелязване на шестдесетата годишнина на първата българска финансова катедра – катедра „Финанси и кредит” при СА „Д.А.Ценов” официално бе открита аудиторията за учебни цели.
1.10.2012 г. Разгледай галерията

Тържествена церемония по откриване на учебната 2012-2013 година в СА „Д.А.Ценов” Тържествена церемония по откриване на учебната 2012-2013 година в СА „Д.А.Ценов”
24.9.2012 г. Разгледай галерията

Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС "Магистър", защитили през месец октомври 2011 г. Дистанционно обучение (след ОКС "професионален бакалавър")– МП"ФМ", МП"БМ", МП"ДОФ", МП"МТД", МП"ИМТ", МП"ТПИБ", МП"СОНП", МП"СОБ", МП"СОПС" и от минали години
23.6.2012 г. Разгледай галерията

Тържествена церемония за присъждане на званието Тържествена церемония за присъждане на званието "почетен професор на СА "Д.А.Ценов" на проф.д-р.ик.н. Камен Каменов
19.6.2012 г. Разгледай галерията

Онлайн докторантска научна сесия Онлайн докторантска научна сесия "Информационна безопасност-2012" с участието на докторанти от катедра "Бизнес информатика" на СА "Д.А.Ценов" и на катедра "Информатика и кибернетика" на Молдовската икономическа академия-Кишинев
18.6.2012 г. Разгледай галерията

Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС "Магистър", защитили през месец октомври 2011 г. Дистанционно обучение –МП"ВМДК", МП"ВО", МП"ФАК", МП"ФКВО", МП"МБМ", МП"МТ", МП"МП" и от минали години
17.6.2012 г. Разгледай галерията

Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС "Магистър", защитили през месец октомври 2011 г. Дистанционно обучение – ВТОРО ВИСШЕ (НЕИКОНОМИСТИ) – всички магистърски програми и от минали години
17.6.2012 г. Разгледай галерията

Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС "Магистър", защитили през месец октомври 2011 г. РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ (икономисти) – всички магистърски програми
17.6.2012 г. Разгледай галерията

Организиране на кръгла маса по случай 25 години секторна програма Организиране на кръгла маса по случай 25 години секторна програма "Еразъм"
15.6.2012 г. Разгледай галерията

Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС "Магистър", защитили през месец октомври 2011 г. Дистанционно обучение – МП "СОНП"
9.6.2012 г. Разгледай галерията

Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС "Магистър", защитили през месец октомври 2011 г. Дистанционно обучение –МП "СОНП" М103746 – М106323 и от минали години МП"СОБ", МП"СОПС", МП"Маркетинг", МП"МК", МП"ИТБ" и от минали години
9.6.2012 г. Разгледай галерията

Стопанска академия реализира първите преподавателски мобилности по Еразъм с Турция Стопанска академия реализира първите преподавателски мобилности по Еразъм с Турция
6.6.2012 г. Разгледай галерията

Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС "Магистър", защитили през месец октомври 2011 г. Дистанционно обучение – МП "Финансов мениджмънт"
3.6.2012 г. Разгледай галерията

Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС "Магистър", защитили през месец октомври 2011 г. Дистанционно обучение – МП"БМ", МП"ДОФ", МП"Инв.М", МП"З-не", МП"СМ", МП"ЗМ", МП"МТД", МП"ИМТ", МП"ТПИБ", МП"КМ", МП"АБ", МП"БАдм.", МП"МБО", МП"ФМК", МП"ППУ", МП"ЕМ", МП"МТР", МП "ПА" и от минали години
3.6.2012 г. Разгледай галерията

Конкурс Конкурс "Мис Академия 2012"
22.5.2012 г. Разгледай галерията

Среща-дискусия на тема Среща-дискусия на тема "Ключови компетентности на младия маркетингов специалист"
21.5.2012 г. Разгледай галерията

Обучение по проект Обучение по проект "Стъпка по стъпка… към успеха" по инициатива на студентска организация AIESEC в Свищов
16.5.2012 г. Разгледай галерията

Tурнир по футбол на малки врати Tурнир по футбол на малки врати "За купата на Ректора", oрганизиран от Катедра "Физическо възпитание и спорт" съвместно със Студентски Съвет
11.5.2012 г. Разгледай галерията

Четвърта национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование (организирана от Стопанска академия Четвърта национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование (организирана от Стопанска академия "Д.А.Ценов" и Националния център за дистанционно обучение-София)
11.5.2012 г. Разгледай галерията

Студентски научен форум на тема Студентски научен форум на тема "Теоретични и логически основи на програмирането", организиран от катедра "Бизнес информатика"
10.5.2012 г. Разгледай галерията

Меморандум за сътрудничество подписаха Стопанска академия Меморандум за сътрудничество подписаха Стопанска академия "Д.А.Ценов" и Асоциацията на земеделските производители
9.5.2012 г. Разгледай галерията

Вицепремиерът и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов гостува в Стопанска академия Вицепремиерът и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов гостува в Стопанска академия "Димитър А. Ценов"
8.5.2012 г. Разгледай галерията

Студентска кръгла маса на тема Студентска кръгла маса на тема "Антикризисна политика и финансови решения"
4.5.2012 г. Разгледай галерията

Студентска научна сесия на тема Студентска научна сесия на тема "Контролът и анализът през погледа на мениджъра" дискутираха студенти от Стопанска академия "Димитър А. Ценов"и представители на контролните институции.
27.4.2012 г. Разгледай галерията

Откриване на компютърна зала „Димитър А.Ценов” оборудвана с компютърни конфигурации, дарени от  Стопанска академия „Димитър А.Ценов” на СОУ ”Цв.Радославов”. Откриване на компютърна зала „Димитър А.Ценов” оборудвана с компютърни конфигурации, дарени от Стопанска академия „Димитър А.Ценов” на СОУ ”Цв.Радославов”.
27.4.2012 г. Разгледай галерията

На проведените в София първи Икономически игри в България, състезателите на Стопанска академия „Димитър А.Ценов” по тенис на маса завоюваха купи, шампионски титли и призови места. На проведените в София първи Икономически игри в България, състезателите на Стопанска академия „Димитър А.Ценов” по тенис на маса завоюваха купи, шампионски титли и призови места.
27.4.2012 г. Разгледай галерията

Кариерен форум на тема: ”Моята банка на бъдещето” проведен от „Образователния и кариерен център” при СА „Д. А. Ценов” – Свищов в партньорство с UniCredit Bulbank и JobTiger. Кариерен форум на тема: ”Моята банка на бъдещето” проведен от „Образователния и кариерен център” при СА „Д. А. Ценов” – Свищов в партньорство с UniCredit Bulbank и JobTiger.
25.4.2012 г. Разгледай галерията

Майсторски клас Майсторски клас "Теория и практика на вътрешния одит" с участието на студенти IV курс от специалност "СФК",организиран от катедра "Контрол и анализ на стопанската дейност" съвместно с Института на вътрешните одитори в България (ИВОБ).
12.4.2012 г. Разгледай галерията

Обучение по проект Обучение по проект "Стъпка по стъпка… към успеха" по инициатива на студентска организация AIESEC в Свищов и специалисти на трейнърската компания "Девелор България"
11.4.2012 г. Разгледай галерията

Семинар на тема Семинар на тема "Съвременните тенденции в небанковия финансов сектор в България" съвместно организиран от Комисията за финансов надзор и Студентски съвет.
10.4.2012 г. Разгледай галерията

Презентация-дебат на тема Презентация-дебат на тема "Съвременни аспекти на селскостопанската политика в България" организиран по инициатива на Образователен и кариерен център при СА "Д.А.Ценов"-Свищов.
10.4.2012 г. Разгледай галерията

Интерактивен семинар по търговия на финансовите пазари Wall Street Интерактивен семинар по търговия на финансовите пазари Wall Street
6.4.2012 г. Разгледай галерията

"Бизнесът в действие", решаване на реални бизнес казуси от студентите на СА "Д.А.Ценов" AIESEC
6.4.2012 г. Разгледай галерията

"Национални дни на кариерата 2012" - форум за студентски стаж и кариера Добра Кариера, Добър Живот
28.3.2012 г. Разгледай галерията

Уоркшоп на форум Уоркшоп на форум "Национални дни на кариерата 2012" на тема: "Как да се подготвим за интервю за работа?"
27.3.2012 г. Разгледай галерията

"Как да търгуваме на финансовите пазари?" – лекция от представители на световна брокерска компания
19.3.2012 г. Разгледай галерията

Волейболен турнир по повод 75 годишнината на академията организиран от Студентски съвет при СА Волейболен турнир по повод 75 годишнината на академията организиран от Студентски съвет при СА "Д. А. Ценов" - Свищов
15.3.2012 г. Разгледай галерията

Среща на студенти от Стопанска академия с представители на водеща фирма в сферата на информационните технологии – Hewlett-Packard България Среща на студенти от Стопанска академия с представители на водеща фирма в сферата на информационните технологии – Hewlett-Packard България
13.3.2012 г. Разгледай галерията

Проекто-инициатива Проекто-инициатива "Стъпка по стъпка ... към успеха" организирана от AIESEC
7.3.2012 г. Разгледай галерията

Студенти от Стопанска академия честваха Националния празник на връх Шипка Студенти от Стопанска академия честваха Националния празник на връх Шипка
3.3.2012 г. Разгледай галерията

Студентска научна сесия Студентска научна сесия "Управление на капиталите във фирмaта - 2011"
20.1.2012 г. Разгледай галерията Обратно към 2020   Архив: 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010