Информационна презентация на представители на “ZIP Travel", организирана от Център за кариерно развитие


Видео материал