Публична дискусия с доц. д-р Даниел Вълчев, вицепремиер и министър на образованието и науката на тема: “Предизвикателства пред висшето образование в РБългария”.