5 октомври - 7 октомври 2006 г. - Конферентна зала на Корпус “Юг”
Факултетна научна конференция “Трансформиране и преструктуриране на отраслите при присъединяването към Европейския съюз”, организирана от Факултет “Производ­ствен и търговски бизнес”.