27 октомври 2006 г. - Корпус “Юг”, Конферентна зала
Научно-практическа конференция с международно участие “Евроинтеграционните процеси и предизвикателствата пред стопанската отчетност, анализа и одита”, организирана от факултет “Стопанска отчетност”.