Национален форум на тема
“Условията на труд във висшите училища и БАН – фактор за европейско качество на висшето образование в България”.


Изтегли видео материала