Семинар за гражданската култура на тема „Българският дневен ред в Обединена Европа: политически ценности и представителство на обществени интереси”, с гост - лектори доц. д-р Антоний Гълъбов, Нов български университет и Марин Лесенски, Институт "Отворено общество"


Изтегли видео материала