Удостояване на проф. д-р ик.н. Радко Радков със званието „почетен гражданин на гр. Свищов”


Видео материал