Откриване на МАЙСТОРСКИ БИЗНЕС КЛАСОВЕ, организирани от студентски съвет при СА “Д. А. Ценов” съвместно с Българския форум на бизнес лидерите


Изтегли видео материала