Научно практическа конференция на тема "Научно въздействие за ефективен управленски процес - проблеми и решения"


Изтегли видео материала