31 октомври 2006 г. - Ректорат, Аула “Проф. Д. Бъров”
Тържествена церемония за присъждане на почетното звание “Doctor Honoris Сausa” на проф. Димитър Иванов. Академично слово на тема “Икономическо мислене, практика и икономическа политика в ерата на глобализацията”.