55-годишнина на Факултет "Финанси"


Видео материал - Тържествено заседание на Факултетния съвет на Факултет "Финанси" по случай 55-годишнината от основаването на факултета.
Видео материал - Откриване на Юбилейната международна научно - практическа конференция на Факултет „Финанси” по случай 55-годишнината от основаването на факултета.