Ежегодна ДОКТОРАНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ. Презентации на разработките публикувани в ГОДИШЕН АЛМАНАХ “НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ДОКТОРАНТИ” на СА “Д. А. ЦЕНОВ”


Видео материал