Откриване на обновения "Дом на научните работници"


Изтегли видео материала