25 септември 2006 г. - Аула "проф. д-р Д. Бъров"
Тържествената церемония за присъждане на почетното звание “Doctor Honoris causa” на Н.П. Димитрис Куркулас, Ръководител на Делегацията на Европейската комисия в Република България.