Доц. д-р Величко Адамов получи почетната титла "Доктор хонорис кауза" на Одеския държавен икономически университет в Украйна