Церемония по връчване на дипломи за завършено висше образование, степен „Бакалавър” за специалностите: "Счетоводство и контрол", "Стопански и финансов контрол" и "Статистика и иконометрия"


Изтегли видео материала