Тържествена церемония по връчване на дипломи за завършена ОКС „Магистър”. Задочно обучение (неикономисти), магистърска програма “Финансов мениджмънт”, “ФК”, “Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия”, „Международен бизнес и мениджмънт”, „ЗМ”


Изтегли видео материала