Тържествена церемония по връчване на дипломи за завършена ОКС „Магистър”. Задочно обучение (междуакадемично обучение с ИМИ-БАН, София), магистърска програма “Финансов мениджмънт”, “Банков мениджмънт”, “Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия”


Изтегли видео материала