Тържествената церемония по връчването на дипломите за ОКС "Магистър", дистанционно обучение, магистърска програма “МБМ”, “МТ”, “МП”, “МБО”, “ФМК”, “М”,МП “МТД”, “ИМТ”, “ТПИБ”, “КМ”, ”ВМДК”, “ВО”МП “СОНП”, “СОБ”, “СОПС” и от минали години РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ, ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ, ИМИ-БАН


Изтегли видео материала