Тържествената церемония по връчването на дипломите за ОКС "Магистър", задочно обучение (междуакадемично обучение с ИМИ-БАН, София), магистърска програма “ФМ”, “БМ”, ”СОНП”; Задочно обучение (неикономисти), магистърска програма”ФМ”, “ФК”, ”СОНП”, ”МБМ”,”ЗМ”; Задочно обучение (икономисти и от минали год.), магистърска програма “ФАК”, ”МТР”, ”СМ”, ”ЗМ”, ”БП”, ”БА”, ”СОПС”


Изтегли видео материала