Тържествената церемония по връчването на дипломите за ОКС "Магистър", дистанционно обучение, магистърска програма “Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия”.


Изтегли видео материала