Тържествената церемония по връчването на дипломите за ОКС "Магистър", дистанционно обучение, магистърска програма “З”, “М-г”, ”ВМДК”; “ВО”, ”МТД”, ”ИМТ”, “ТПИБ”, ”КМ”


Изтегли видео материала