Церемония по връчване на дипломи за завършено висше образование, степен „Бакалавър” от випуск 2003 за специалностите: “Маркетинг”, “Стопанско управление”, “Международни икономически отношения”, “Прогнозиране и планиране”, “Публична администрация”, “Информатика”


Изтегли видео материала