Тържествена церемония по връчване на дипломи за завършено висше образование, степен „Бакалавър” за специалностите към факултет “Мениджмънт и маркетинг”, випуск 2004 г.


Видео материал