Тържественото връчване на дипломите за висше образование, степен “Бакалавър” на випуск 2004


Видео материал