Церемония по връчване на дипломи за завършено висше образование, степен „Бакалавър” за специалностите: "Икономика на индустрията", "Аграрна икономика", "Икономика на кооперациите" и "Икономика на търговията"


Видео материал