27 септември - 1 октомври 2006 г. - КК “Албена”, Почивна база с. Кранево, обл. Добрич
Международна научна конференция “Регионално сътрудничество на страните от Черноморския басейн”, организирана със съдействието на университетите партньори.