Презентация на тема: "Стратегии за разширяване на бизнеса". Гост – лектори: Екатерина Петрова - Зам. директор "Управление на взаимоотношенията с клиенти" - "Мтел", Петя Ангелова - Директор "Вътрешен пазар" - "Домейн Бояр". Организатор - AIESEC Свищов.


Изтегли видео материала