Тържествено заседание по повод 25-годишния юбилей на катедра “Аграрна икономика” 05 ноември 2009
Откриване на научно-практическа конференция с международно участие на тема: “Аграрният сектор в условия на финансова криза” 6 ноември 2009 г.


Изтегли видео материала