Посещение на експертна група на НАОА в СА "Д. А. Ценов" - Свищов по процедура за програмна акредитация и оценяване на обучението по "доктор"


Изтегли видео материала