09.11.2006 - 10.00 часа - Официално откриване на Юбилейната международна конференция "Икономически асиметрии в Обидинена Европа". Ректорат, аула "Проф. Д. Бъров