08.11.206 - 16.00 Часа - Тържествено академично събрание-концерт, посветено на висшето училище. първо българско читалище "Еленка и Кирил д. Аврамови"