08.11.2006 - 10.30часа - Официално откриване на паметника на Дарителя Димитър Апостолов Ценов