07.11.2006 - 18:00 часа Изложба египетски папируси