07.11.2006 - 14.30 часа Тържествена Сесия с представяне на монографичния труд "Русия и Обединена Европа" под рееакцията на проф. д-р ик. н. Алла Грязнова, ректор на Финансовата академия при правителството на Руската федерация. Ректорат, аула "Акад. Ив. Стефанов".