Дискусионен форум "Приобщаване на България към икономиката на Европейския съюз" организиран от катедра "МИО".


Изтегли видео материала